Програма курсу “Аналітична геометрія і лінійна алгебра”(укладач Л. Л. Зайцева)

Зайцева Л.Л., Нетреба А.В. Збiрник задач з аналiтичної геометрiї. – К.: Видавничо–полiграфiчний
центр “Київський унiверситет”, 2008. – 200 с.

Алгебра. Методичний посібник для практичних занять студентів радіофізичного факультету університету. / С.В.Єфіменко, Т.М. Жеребко – К.: КНУ, 2014 – 123 с.

Вища математика. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Методичний посібник для студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем напряму підготовки «Радіотехніка»
/ С.В.Єфіменко – К.: КНУ, 2011 – 56 с.