Література:

  1. Єфіменко С.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи програмування». – Київ – 2023
  2. Єфіменко С.В., Методичний посібник з курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування. Мови С/С++». – Київ – 2021