Програма курсу “Квантова механіка” (укладачі: проф. В. І. Висоцький і доц. М. В. Максюта)

Ястремський І. О. Одновимірний рух квантових частинок в прикладах та задачах: Навчальний посібник для студентів природничих факультетів. — К. 2014. — 32 с.

Ястремський І. О. Одновимірний рух квантових частинок в прикладах та задачах (відповіді та розв’язки): Навчальний посібник для студентів природничих факультетів.  — К. 2014. — 63 с.

Ястремський І. О. Еволюція квантових систем у часі. Приклади і задачі — К. 2017. — 40 с.

Ястремський І. О. Еволюція квантових систем у часі. Відповіді та розв’язки — К. 2017. — 25 с.

Висоцький В. І., Максюта М. В., Ястремський І. О. Збірник задач з квантової механіки. — К. 2019. — 287 с.