efimenkoК. ф.-м. н., доцент, 1959 р. н.

В 1981 р. закінчила з відзнакою механіко–математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працювала інженером, пізніше молодшим науковим співробітником НДЧ університету. Кандидатську дисертацію захистила в 1989 р. З 1990 р. працює на радіофізичному факультеті – інженер, пізніше науковий співробітник Центру автоматизації наукових досліджень, асистент спецфакультету. На кафедрі математики та теоретичної радіофізики працює з 1994 р. асистентом, а з 1996 р. – доцентом.

За цей час читала нормативні лекційні курси: “Програмування”, “Загальна алгебра”, “Теорія ймовірностей”, проводила практичні та лабораторні роботи майже з усіх математичних дисциплін, які забезпечуються кафедрою. В 1996–98 рр. – вчений секретар кафедри, з 2008 року – секретар Вченої ради факультету.

Основні напрями наукових інтересів – дослідження властивостей функціоналів від узагальнених дифузійних процесів.

Список наукових і методичних праць включає більше 30 робіт.