kryvosheyaК. ф.-м. н., доц., 1948 р. н.

Закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка (1972 р.). Працював у КВВАIУ (1976-88 рр.), КНУ iм. Тараса Шевченка (з 1988 р.) асистентом (1976-78 рр.), а з 1978 р. – доцентом. Кандидатську дисертацiю “Дослiдження багаточастотних режимiв коливань у розподiлених коливальних системах за допомогою асимптотичних методiв нелiнiйної механiки” захистив у 1978 р. (науковий керівник акад. Митропольський Ю.О.).

Читає лекційні курси “Математичний аналіз”, “Диференціальні та інтегральні рівняння”.

Наукові інтереси – асимптотичні методи нелінійної механіки , теорія нетерових крайових задач.

Основні наукові результати:

  • розроблено схему метода усереднення для дослідження складних комбінаційних резонансів у розподілених коливальних системах ;
  • одержано критерії розв’язності матричних алгебричних рівнянь типу Ляпунова та Рікатті і критерії існування періодичних розв’язків квазілінійних матричних диференціальних рівнянь (зокрема рівняння Рікатті );
  • розроблено теорію нетерових крайових задач для систем лінійних матричних інтегро-диференціальних рівнянь з виродженим ядром;
  • узагальнено формулу Абеля в теорії лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків.

Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського університету (2007 р.) за навчальний комплекс з диференціальних рівнянь (підручник і навчальний посібник).

Співавтор 7 навчальних посібників і підручника з теорії диференціальних рівнянь для студентів вищих навчальних закладів України, СРСР, Росії. Усього має близько 100 публікацій . Член Методичної комісії факультету.