Д. ф.-м. н., доцент, 1963 р. н.

В 1985 р. закiнчила механіко-математичний факультет (кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики) Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка, а в 1989 році – заочну аспірантуру при кафедрi теорії ймовірностей та математичної статистики. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію “Оцінки швидкості збіжності у теоремі Реньї” (науковий керівник – проф. М.В.Карташов). В 2017 році  захистила докторську дисертацію «Адаптивні методи статистичного аналізу». На кафедрі математики та теоретичної радіофізики працює з 2001 року.

Читає лекційні нормативні курси «Диференціальні рівняння», «Теорія імовірностей та математична статистика» на другому і першому курсах, веде практичні з даних предметів, а також з математичного аналізу

Область наукових інтересів – теорія ймовірностей та математична статистика: сумування випадкових величин; неоднорідний процес відновлення (поведінка залишкового часу життя); пошук розладки у потоці незалежних спостережень; непараметричне оцінювання компонентів сумішей та розв’язування задач класифікації на основі цих оцінок.

Основні наукові результати:

  • Отримані оцінки в різноманітних метриках швидкості збіжності в узагальненнях теореми Реньї, зокрема для різнорозподілених незалежних доданків.
  • Розроблені адаптивні методи оцінювання шільності за спостереженнями з суміші, досліджені асимптотичні властивості відповідних оцінок побудований класифікатор для об’єктів, вибраних із суміші кількох компонентів з різними розподілами на основі непараметричних оцінок щільностей цих розподілів.
  • Створені нові адаптивні алгоритми емпірично-баєсової класифікації на основі навчаючих вибірок з суміші, отримані оцінки швидкості збіжності відповідних класифікаторів до теоретично оптимальних.
  • Для ДП-оцінок моментів зміни розподілу отримані оцінки швидкості збіжності та визначено граничний розподіл.

Усього понад 60 публікацій: 29 наукових статей, монографію «Оцінка та класифікація за спостереженнями із суміші» (2008, у співавторстві з Р.Є.Майбородою), 13 навчально- методичних праць, серед яких навчально-методичний посібник «Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів» (2010, у співавторстві з С.А. Кривошеею і Н.В. Майко).