motorna К. ф.-м. н., доцент, 1968 р. н.

В 1990 р. закiнчила з вiдзнакою механіко-математичний факультет (кафедра теорії функцій) Дніпропетровського державного унiверситету, а у 1993 р.- аспірантуру Інститута математики НАН України. В 1993 році захистила кандидатську дисертацію “Найкраще наближення класів диференційовних функцій алгебраїчними поліномами” (науковий керівник – академік НАН України Корнєйчук М.П).

У 1993-1996 роках працювала на посаді асистента кафедри математичного аналізу Дніпропетровського державного унiверситету, у 1996-2003 – на посаді доцента. У 1999 році Моторній О.В. було присвоєно наукове звання доцента. З лютого 2003 працює на посаді доцента кафедри математики та теоретичної радiофiзики Київського національного унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Читає нормативний курс “Математичний аналіз” на радіофізичному факультеті, веде практичні заняття з курсів “Математичний аналіз”, “Диференціальні рівняння”.

Область наукових інтересів – теорія наближення функцій.

Автор 20 навчально-методичних видань, у тому числі навчального посібника “Комплексний аналіз”.ч.1,2.-Дніпропетровськ, ДДУ, 1997, 1999. Усього має 39 публікацій.