mayko К. ф.-м. н., доцент, 1972. р. н.

У 1995 р. закінчила з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, у 1998 р. – очну аспірантуру при кафедрі обчислювальної математики того ж факультету. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію “Точнiсть дискретних аналогiв спектральних задач для деяких елiптичних операторiв” (науковий керівник – проф. В. Г. Приказчиков). У 2000 р. розпочала викладацьку діяльність асистентом кафедри математики і теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. З 2004 р. працює на посаді доцента цієї ж кафедри. У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента.

Доцент Майко Н. В. на фізичному факультеті для студентів 1-го і 2-го курсів читає лекції та проводить практичні заняття з курсу “Математичний аналіз”, проводить практичні заняття з курсу “Диференціальні та інтегральні рівняння”; на радіофізичному факультеті проводить практичні заняття з курсів “Диференціальні рівняння” і “Теорія ймовірностей” та лабораторні заняття з курсу “Чисельні методи”, а також читає вибрані глави вищої математики для аспірантів 2-го року навчання.

Є співавтором (спільно з С. А. Кривошеєю і О. В. Сугаковою) навчального посібника з курсу “Диференціальні та інтегральні рівняння”, виданого з грифом МОН України.

Область наукових інтересів – скінченно-різницеві апроксимації задач на власні значення для диференціальних рівнянь з узагальненими розв’язками, наближені методи розв’язування абстрактної задачі Коші. Є автором близько 20 статей у фахових виданнях, а також учасником багатьох всеукраїнських і міжнародних конференцій.