zaitsevaК. ф.-м. н., доц. 1976 р. н.

В 1998 році закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала диплом магістра з відзнакою. В 1998-2001 рр. навчалась в очній аспірантурі у відділі теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України, науковий керівник д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАНУ Портенко М.І. З 2001 року працює асистентом кафедри математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. У грудні 2004 року захистила кандидатську дисертацію “Дифузійні процеси з мембранами в гільбертовому просторі” за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика. Проводить семінарські заняття з математичного аналізу, аналітичної геометрії та лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, математичної фізики та ін., лабораторні заняття з обчислювальних методів і програмування. Читає нормативний курс “Аналітична геометрія та лінійна алгебра” на фізичному факультеті.

Область наукових інтересів — побудова та дослідження стохастичних диференціальних рівнянь з сингулярними коефіцієнтами, побудова і дослідження узагальнених дифузійних процесів в нескінченновимірних фазових просторах.