sheka Д. ф.-м. н., професор, 1969 р. н.

Персональна сторінка: http://ritm.knu.ua/sheka
Електронна пошта:

В 1991 р. закiнчив з вiдзнакою радiофiзичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка. Пiсля закiнчення аспiрантури в 1994 роцi працює на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики (у 1994-2000 р. асистентом, у 2000-2012 р. доцентом, з 2013 – професором). Кандидатську дисертацiю Вихори у двовимiрних легкоплощинних магнетиках: динамiка, релаксацiя, внесок у функцiї вiдгуку магнетика захистив у 1996 р. (науковий керiвник проф. Iванов Б.О.). Докторську дисертацiю Динаміка двовимірних магнітних солітонів захистив у 2009 р.

Читає нормативнi курси Методи математичной фiзики та Електродинамiка для бакалаврів та спецкурси Наномагнетизм і Вступ до фізики солітонів для магістрів радіофізичного факультеті та спецкурс Сучасний магнетизм для магістрів Інституту високих технологій.

Область наукових інтересів — нелінійні явища в наномагнетизмі, динаміка магнітних вихорів, скірміонів, блохівских точок, ефекти топології та кривини в наномагнетиках.

Основні наукові результати:

 • побудовано вихорову феноменологiю топологiчного фазового переходу Березинського-Костерлiца-Таулеса для легкоплощинних гейзенбергiвських феромагнетикiв у конуснiй фазi та сильноанiзотропних планарних феромагнетикiв;
 • знайдено точний аналітичний розв’язок задачі солiтон–магнонного розсiювання у двовимiрних iзотропних магнетиках;
 • передбачено існування локальних магнонних мод на солітоні у двовимірному легкоосьовому магнетику та передбачено динаміку солітону завдяки збудженню цих мод;
 • запропоновано методи керування динамікою магнітних вихорів у наномагнетиках за допомогою змінного магнітного поля та спін-поляризованого струму;
 • узагальнено квантово-механічну теорему Левінсона для розсіяння Ааронова–Бома;
 • запропоновано метод дослідження гіроскопічної динаміки класичного векторного поля з топологічними дефектами;
 • передбачено існування нової вихорової магнітної фази в магнітних нанокільцях;
 • передбачено явище перемикання полярності вихору під дією спін-поляризованого струму в магнітних наночастинках;
 • запропоновано метод перемикання кіральності вихору в магнітній наночастинці за допомогою магнітного поля;
 • побудовано теорію процесу генерації багатьох пар вихор-антивихор в магнітних наноточках;
 • передбачено появу вихрових надґраток в наномагнетиках під впливом спін-поляризованого струму;

Усього має більше 100 публiкацiй: 75 наукових статей у реферованих журналах, 6 навчально-методичних праць, серед яких навчальнi посiбники Спецiальнi функцiй в задачах математичної фiзики (2000, спiльно з Бiлоколосом Є.Д. i Юрачкiвським А.П.) i Основи електродинамiки (2000 рік, спільно з Жмудським О.О.).

Рецензент журналів: УФЖ, ФНТ, Nature Phys., Phys.Rev.Lett., Phys.Lett.A, Phys.Rev.B, Phys.Rev.E, J.Phys.A, J.Appl.Phys, New J. Phys.

Лауреат премiї НАН України iм. О.С.Давидова (2005) за цикл робiт Вихрова динамiка магнетикiв (разом з Б.О.Iвановим i О.С.Ковальовим), стипендіат фонду Олександра фон Хумбольдта (2006-2007 рр.), одержувач “Гранту Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень” (2011 р.).