pylypovskyiК. ф.-м. н., асистент, 1989 р. н.

Персональна сторінка: http://ritm.knu.ua/pylypovskyi
Електронна пошта:
Репозиторій Bitbucket: https://bitbucket.org/engraver/

У 2012 році закiнчив з вiдзнакою радiофiзичний факультет Київського державного унiверситету iмені Тараса Шевченка. З 2008 по 2012 рік займався дослідженнями субградієнтних методів у Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. З 2014 року працює на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики на посаді асистента. Захистив кандидатську дисертацію в 2016 р.

Область наукових інтересів: нелінійні явища в наномагнетизмі, динаміка магнітних топологічних солітонів, ефекти топології та кривини в наномагнетиках, чисельні методи.

Основні наукові результати:

  • розраховано мікромагнітну структуру точки Блоха;
  • описано структуру і перемагнічування блохівської лінії в зразках із неєлівською поверхневою анізотропією;
  • встановлено режими хаотичної і регулярної динаміки вихорів під дією монохроматичного накачування;
  • побудовано діаграму рівноважних станів феромагнітного кільця Мебіуса.

Усього має більше 10 публiкацiй.