В області математики

 • диференцiальнi, iнтегральннi та iнтегро-диференцiальнi рiвняння: аналiтичнi методи розв’язування i чисельне моделювання (доц. Головач Г.П., доц. Кривошея С.А., ас. Майко Н.В.)
 • теорія сплайнів (доц. Кривошея С.А.)
 • теорія нетерових крайових задач (доц. Кривошея С.А.)
 • теорія випадкових множин (доц. Радченко О.М.)
 • теорія ймовірностей та її застосування в геометрії та математичній фізиці (доц. Юрачківський А.П., ас. Зайцева Л.Л.)

В області механіки

 • теоретична реологія (проф. Придатченко Ю. В.. ас. Грязнова В.О.)
 • асимтотичні методи нелінійної механіки (доц. Кривошея С.А.)

В області фізики

 • ядерна фізика (проф. Висоцький В.І.)
 • молекулярна біофізика (проф. Висоцький В.І.)
 • радіаційна біологія (проф. Висоцький В.І.)
 • голографія (проф. Обуховський В.В., с.н.с. Лемешко В.В.)
 • квантова електроніка (проф. Обуховський В.В., с.н.с. Лемешко В.В.)
 • фотополімери (проф. Обуховський В.В.)
 • фізика кристалів (проф. Обуховський В.В., с.н.с. Лемешко В.В.)
 • взаємодія електро-магнітного випромінювання з фоторефрактивним середовищем (с.н.с. Лемешко В.В.)
 • медичне застосування фізичних методів (проф. Обуховський В.В.)
 • лазерна фізика (проф. Висоцький В.І.)
 • статистична радіофізика (проф. Висоцький В.І.)
 • когерентна атомна та ядерна фізика (проф. Висоцький В.І., ас. Максюта М.В.)
 • когерентні та корельовані процеси в молекулярній біофізиці (проф. Висоцький В.І., ас. Максюта М.В.)
 • фізичні аспекти взаємодії іонізуючого та неонізуючого випромінювання та частинок з біологічними макромолекулами (проф. Висоцький В.І.)
 • теорія фазових переходів (проф. Білоколос Є.Д., проф. Львов В.А.)
 • теорія інтегровних систем класичної та квантової механіки (проф. Білоколос Є.Д.)
 • термодинаміка мартенситних сплавів (проф. Львов В.А.)
 • статистична фiзика граткових газiв (ас. Жугаєвич А.Я.)
 • фізичні властивості і кінетика люмінесценції кремнієвих наноструктур (ас. Жугаєвич А. Я.)
 • теорія спін-залежних явищ у напівпровідниках (проф. Львов В.А.)
 • фізика орієнтаційних явищ у кристалах (ас. Максюта М.В.)
 • солітони у твердому тілі (проф. Іванов Б.О.)
 • теорія магнітних доменних структур (проф. Іванов Б.О.)
 • магнітна релаксація (проф. Іванов Б.О.)
 • макроскопічні квантови ефекти (проф. Іванов Б.О.)
 • теорія магнітних солітонів в низьковимірних структурах (проф. Іванов Б.О., доц. Шека Д.Д.)