sugakova К. ф.-м. н., доцент, 1963 р. н.

В 1985 р. закiнчила механіко-математичний факультет (кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики) Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка, а в 1989 році – заочну аспірантуру при кафедрi теорії ймовірностей та математичної статистики. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію “Оцінки швидкості збіжності у теоремі Реньї” (науковий керівник – проф. М.В.Карташов). На кафедрі математики та теоретичної радіофізики працює з 2001 року.

Читає лекційні нормативні курси «Диференціальні рівняння», «Теорія імовірностей та математична статистика», «Методи обробки даних та чисельні методи», «Вища математика» на другому курсі, а також спеціальний курс «Методи математичної статистики» для магістрів першого року навчання на радіофізичному факультеті. Веде практичні з даних предметів, а також з математичного аналізу.

Область наукових інтересів – теорія ймовірностей та математична статистика: сумування випадкових величин; неоднорідний процес відновлення (поведінка залишкового часу життя); пошук розладки у потоці незалежних спостережень; непараметричне оцінювання компонентів сумішей та розв’язування задач класифікації на основі цих оцінок.

Основні наукові результати:

  • отримані оцінки у різноманітних метриках швидкості збіжності у теоремі Реньї для різнорозподілених доданків, а також для заданих на ланцюгу Маркова;
  • доведена асимптотична незсуненість, нормальність та конзистентність ядерної оцінки щільності розподілу по спостереженнях суміші зі змінними концентраціями;
  • побудований класифікатор для об’єктів, вибраних із суміші кількох компонентів з різними розподілами на основі непараметричних оцінок щільностей цих розподілів;
  • розроблений метод оцінювання параметрів компонентів сумішей у випадку сталих концентрацій за допомогою методу узагальнених оцінюючих рівнянь.

Усього має 53 публікації: 25 наукових статей, монографію «Оцінка та класифікація за спостереженнями із суміші» (2008, у співавторстві з Р.Є.Майбородою), 11 навчально- методичних праць, серед яких навчально-методичний посібник «Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів» (2010, у співавторстві з С.А. Кривошеею і Н.В. Майко).