ivanenkoК. ф.-м. н., асистент, 1979 р. н.

У 2001 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.

З 2002 р. працює асистентом кафедри математики та теоретичної радіофізики. Проводить семінарські заняття з математичного аналізу, аналітичної геометрії та лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей, лабораторні заняття з чисельних методів і програмування.

Основні наукові інтереси: дослідження стійкості та збіжності оцінок параметрів випадкових процесів.

Автор 6 статей.