Програма курсу “Аналітична геометрія і лінійна алгебра”(укладач Л. Л. Зайцева)

Зайцева Л.Л., Нетреба А.В. Збiрник задач з аналiтичної геометрiї. – К.: Видавничо–полiграфiчний
центр “Київський унiверситет”, 2008. – 200 с.

Алгебра. Методичний посібник для практичних занять студентів радіофізичного факультету університету. / С.В.Єфіменко, Т.М. Жеребко – К.: КНУ, 2014 – 123 с.