Математичні функції реалізовані як методи класа Math, визначеному у просторі імен System. Клас Math є статичним, тобто ви не можете створити об’єкт , що належить цьому класу. Синтаксис для використання математичних функцій: Math.<ім’я функції> Найбільш поширені функції:

Max(x,y) максимум з двох чисел
Min(x,y) мінімум з двох чисел
Pi число пі
Pow(x,y) піднесення x до степеня y
Round(x) округлення за звичайним правилом
Sign(x) знак числа x
Sin(x) sin x
Sinh(x) sh x
Sqrt(x) квадратний корінь з x
Tan(x) tg x
Tanh(x) th x
Abs(x) модуль числа
Acos(x) arccos x
Asin(x) arcsin x
Atan(x) arctg x
Ceiling(x) округлення до більшого (англ. ceiling – стеля)
Cos(x) cos x
Cosh(x) ch x
E число Ейлера
Exp(x) експонента x
Floor(x) округлення до меншого (англ. floor – підлога)
Log(x) натуральний логарифм, ln x
Log10(x) логарифм за основою 10