Повний синтаксис для визначення формата виводу:

{N, M: FormatString}

Тут N — номер плейсхолдера; M — ширина поля виводу та вирівнювання. Найбільш поширені значення, яких може набувати FormatString:

C
Виводить дані як суму грошей, застосовуючи прийняті для локалізації узгодження та позначення грошової одиниці (число, якщо є – це кількість знаків після коми)
Console.WriteLine("Грошовий формат - {0:C}  {1:C4}", 12.3, 123.45);
D
Виводить ціле значення (число, якщо є – це кількість виведених значущих цифр, не менше реальної)
Console.WriteLine("Цілий формат - {0:D}  {1:D7}", 123, 12345);
E
Виводить дійсне значення у форматі з рухомою крапкою (число, якщо є – це кількість знаків після коми)
Console.WriteLine("Експоненційний формат - {0:E}  {1:E4}", 12.3, 123.45);
F
Виводить дійсне значення у форматі з фіксованою крапкою (число, якщо є – це кількість знаків після коми)
Console.WriteLine(""Формат з фіксованою крапкою - {0:F}  {1:F4}", 12.3, 123.45);
G
Виводить дані у найбільш придатному для них форматі (як ціле або як дійсне з фіксованою крапкою)
Console.WriteLine("Загальний формат - {0:G}  {1:G}", 123, 123.45);
N
Виводить дані у форматі, зручному для сприйняття (ціла частина групами по три розряди, розділювач залежить від локалізації)
Console.WriteLine("Числовий формат - {0:N}  {1:N4}", 1234567.8, 12345.67);
X
Виводить ціле значення як шістнадцяткове (число, якщо є – це кількість виведених значущих цифр, не менше реальної)
Console.WriteLine("Шістнадцятковий формат - {0:X}  {1:X4}", 123, 123);